b_k_altay_color

Bülent Kerim Altay, 1952 yılında Ankara’da doğmuştur. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini sırasıyla 1973, 1977 ve 1983 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden almıştır.

1975 yılında Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde araştırma asistanı olarak göreve başlayan Doç. Dr. Altay çeşitli laboratuvarları yönetmiş ve 1979 yılında öğretim görevliliğine yükseltilmiştir. 1986 yılında yardımcı doçent, 1988 yılında da doçent olan Doç. Dr. Altay lisans ve yüksek lisans düzeyinde birçok dersler vermiş, yükseklisans tezleri yönetmiş, yurtiçi ve dışında çeşitli kongrelere tebliğler sunmuştur.

1988 yılında TÜBİTAK Ankara Elektronik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü’nde Elektronik Enstümantasyon ve Teknoloji Bölüm Başkanı olarak göreve başlayan Doç. Dr. Altay, 1989 yılı 13 Kasım Pazartesi günü görevli olarak gittiği Adana’da geçirdiği elim bir trafik kazası ile aramızdan ayrılana kadar bu görevini sürdürmüştür.